(RE)ACT

04

.

08

.

22

  –  

12

.

11

.

22

(RE)ACT

(RE)ACT is een kinetisch, tech- en geluidskunstfestival dat wordt georganiseerd vanuit de Kunstkerk in Dordrecht en plaatsvindt van 4 augustus tot 13 november 2022. Met dit festival presenteren we verbeelding enerzijds als drijfveer achter de technologische ontwikkelingen en culturele veranderingen die nodig zijn voor een visie op de toekomst. Anderzijds stellen we de vraag in hoeverre wij als samenleving en als mens onze hoop op techniek en innovatie kunnen baseren.

De samenleving wordt steeds vaker bedreigd door klimaat-en vervoersproblemen, oncontroleerbare virussen, natuurrampen en onze eigenaard. Hoewel deze problemen mede door onze wetenschappelijke en technische ontwikkelingen zijn veroorzaakt, neemt de hoop in techniek en wetenschap als oplossing voor dit soort vraagstukken ook toe. En dat is niet zonder reden.

Gedreven door verbeelding heeft de mens het zichzelf mogelijk gemaakt om te vliegen, vuur te maken, licht te controleren en de natuur vorm te geven. (RE)ACT maakt dingen tastbaar die in de wereld leven en die we als samenleving en als mens nastreven. In dit festival tonen we kunst en cultuur als ontwikkeling - niet als eindproduct - en staat het kunstenaarschap centraal. Om bezoekers mee te nemen in de totstandkoming van het werk en het verhaal daarachter maken we een kort videoportret van iedere kunstenaar, artiest en wetenschapper die aan dit project deelneemt.

No items found.