Herman Pleij

03

.

07

.

22

  –  

03

.

07

.

22

Herman Pleij

3 Lezingen van Herman Pleij in de Kunstkerk

Dit jaar zal Pleij in de vernieuwde Kunstkerk een drietal lezingen verzorgen over de Eerste Vrije Statenvergadering (19- 23 juli 1572). Twaalf Hollandse steden besloten toen zich te organiseren en te verzetten tegen het beleid van de landsheer, de Spaanse Filips II. Het was het begin van de weg naar vrijheid en verdraagzaamheid.

Emeritus-hoogleraar historische Nederlandse letterkunde Herman Pleij is gespecialiseerd in de middeleeuwse literatuur. De cultuur van die tijd is daar onverbrekelijk mee verbonden. Pleij schreef o.a. Het gevleugelde woord. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur van 1400 tot 1560, Plaatsen van Herinnering. Nederland van Prehistorie tot Beeldenstorm, Moet kunnen. Op zoek naar een Nederlandse identiteit en Oefeningen in genot. Liefde en lust in de late Middeleeuwen.

Pleij is intussen ook geen onbekende op de televisie waar hij regelmatig in allerlei praat- en discussieprogramma’s zijn kennis en visie verkondigd.

De lezingen in de Kunstkerk, Museumstraat65, duren elk ongeveer 20 minuten en zijn gratis toegankelijk. Ze beginnen om 12.30 u, 13.30 u en 14.30 u.

Foto: Jeroen Oerlemans (UvA)

No items found.